تماس با بازرگانی


لینک کوتاه : https://kdlfu.ir/?p=966

تماس با بازرگانی

 

نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس
سید علی سعیدی مدیربازرگانی ۳۶۰۳۸۹۱۲
محمد قربانیان کارشناس مالی بازرگانی ۳۶۰۵۷۳۳۸
الهه آبیار کارشناس بازرگانی ۳۶۰۳۸۹۱۳
علی داودیان
مسئول فروشگاه نهاده های دامی
۳۶۰۳۸۹۱۴

 

 

پست الکترونیکی:bussiness@kdlfu.ir

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی