بازرگانی نهاده ها (فروشگاه)


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=777

بازرگانی نهاده ها (فروشگاه)


اسپرم داخلی


 

ردیف شماره اسپرم نام پروف / غیر پروف شجره سخت زایی
۱ ۱۲۷۴۳۳  کاسپین  پروف SAM × FEKGE BOY  تلیسه
۲ ۱۲۹۲۲۱  گودرز  پروف TERRY × AARON  گاو
۳ ۱۲۹۲۷۵  بهرامن  پروف DIE HARD × WADE  متوسط
۴ ۱۲۹۳۵۹  آران  غیر پروف EQUITY × SPAKLE  تلیسه
۵ ۱۲۹۴۰۵  میشا  غیر پروف ELLIPSIS ×  HERSHELL  تلیسه
۶ ۱۲۹۴۱۱  مازار  غیر پروف SUEDE ×  RENEGADE  تلیسه
۷ ۱۲۹۴۴۲  جریر  غیر پروف JURYMAN ×  EMORY  تلیسه
۸ ۱۳۲۷۹۱  شه راد  غیر پروف HOMESTEAD ×  OZZIE  تلیسه
۹ ۱۳۲۸۲۲  بامداد  غیر پروف ROLEX ×  MARMAX  تلیسه
۱۰ ۱۳۲۷۲۴  بهنات  غیر پروف STREAM ×  LONDON  متوسط
۱۱ ۱۳۲۷۹۶  آبنوس  غیر پروف MAGISTRATE × BGAZELSTAR  متوسط
۱۲ ۱۳۲۷۷۹  رشادت  غیر پروف CUMULUS × WINCHESTER  گاو

براون سوئیس

ردیف REG NO NAABCODE NAME شجره
۱ ۳۰۰۵۱۳ ۰۷BS104 SIGNATURE × EMORY سخت زا

اسپرم خارجی


ردیف REG NO NAABCODE NAME PEDIGREE
۱ ۳۱۲۵۶۱۳۸۴۳ ۲۸HO00059 BOGART Caspian×Numero Uno×Bookem سخت زا
۲ ۳۰۰۹۵۵۴۶۵۶ ۲۸۹HO00019 SWEENY ZIGGY × MILLION آسان زا
۳ ۳۱۲۵۶۱۳۸۷۱ ۲۸۹HO00060 DALLAS Deyja×Numero Uno×Shamrock سخت زا
۴ ۳۱۲۴۵۸۴۸۱۰ ۲۸HO00045 CLINTON Pety×Supersire×Bookem آسان زا
۵ ۳۱۲۳۶۰۰۸۸۶ ۲۸۹HO00043 BATTLE LASER × MAYFIELD آسان زا
۶ ۳۱۲۴۵۸۴۸۶۳ ۲۸۹HO00054 KING CHARLES KINGBOY × NUMERO UNO آسان زا
۷ ۳۱۲۵۴۷۵۷۸۰ ۲۸۹HO01103 ilia LA-BRON × WRAP آسان زا
۸ ۳۱۲۸۰۴۳۶۵۴ ۲۸۹HO01110 SAM KINGBOY × MOGUL آسان زا
۹ ۳۱۲۴۵۵۳۹۵۵ ۲۸HO01104 DELTA JETSET × WRAP آسان زا
۱۰ ۳۱۲۹۱۲۸۸۱۲ ۲۸HO01114 REX ALtaLEF × MOGUL سخت زا
۱۱ ۳۰۰۹۵۵۴۵۹۲ ۲۸۹HO0012 TIMMY ALTASAMOA × TIME آسان زا
۱۲ ۳۰۰۹۵۵۴۷۳۹ ۲۸۹HO00021 MIKE LITHIUM × MINOS آسان زا
۱۳ ۳۰۱۱۰۰۱۱۹۳ ۲۸۹HO00026 MACCOY MCCUTCHEN × ROBUST آسان زا
۱۴ ۳۰۱۱۰۰۱۲۲۳ ۲۸۹HO00032 DABI JAGGER × ROBUST آسان زا
۱۵ ۳۰۱۰۳۵۴۲۸۳ ۲۸۹HO01101 ALTANDJSHARK PREDESTINE × NUMERO UNO آسان زا
۱۶ ۶۹۵۶۰۶۵۴ ۱HO10360 EASTWOOD SERVER × RAMOS آسان زا
۱۷ ۶۹۵۶۰۶۷۳ ۱HO10379 MADERA FRANK × MINDY آسان زا
۱۸ ۶۹۹۱۲۶۴۲ ۱HO10527 RIPLEY SWRVER × ROBIN آسان زا
۱۹ ۷۰۵۴۱۴۴۸ ۱HO10717 MATTOX GOLDWYN × JEEVES آسان زا
۲۰ ۷۰۵۴۱۴۷۹ ۱HO10748 KONDO BOOKEM × PONTIAC آسان زا
۲۱ ۷۰۵۴۱۴۸۰ ۱HO10749 NEVADA GOLDWYN × RAMOS آسان زا
۲۲ ۷۰۵۴۱۴۸۲ ۱HO10751 IZAN LIESL × SHOT IOLA آسان زا
۲۳ ۷۰۵۴۱۴۸۵ ۱HO10754 EAGER BOOKEM × EMBRACE آسان زا
۲۴ ۷۰۸۹۵۰۳۶ ۱HO11123 YAHTZEE SHAMROCK × YAHOO آسان زا
۲۵ ۷۰۵۴۱۶۰۵ ۱HO10974 YAHOO SHAMROCK × BOLIVER آسان زا
۲۶ ۷۰۵۴۱۴۹۸ ۱HO10767 BANNER JEEVES × BEAUTY  سخت زا
۲۷ ۶۹۵۶۰۶۶۶ ۱HO10372 DIAMANTE ALTAROSS × DEEANNA  سخت زا
۲۸ ۶۹۹۱۲۶۸۷ ۱HO10572 REDFORD GOLDWYN × ROBIN  سخت زا
۲۹ ۷۰۵۴۱۴۷۵ ۱HO10744 DELANO ATWOOD × SHARKY  سخت زا
سیمنتال
ردیف REG NO NAABCODE NAME SIRE
۱ DE 09 47682286 SIMMENTAL VATIKAN VLAX × TALMANA  سخت زا
۲ ۳۰۰۵۰۲ SIMMENTAL افشان  سخت زا
مونت بیلیارد
ردیف REG NO NAABCODE NAME SIRE
۱ IT 030990260978 MONTBELIARD DARIO BIGMAC × VALFIN  سخت زا

 

 

 


لوازم تلقیح


ردیف کد کالا نوع کالا
۱ ۱۲۱۰۱۰۰۰ ازت مايع
۲ ۱۲۱۰۱۰۰۱ دستكش تلقيح
۳ ۱۲۱۰۱۰۰۲ غلاف ( bds  ) ايراني
۴ ۱۲۱۰۱۰۰۳ غلاف ( imv ) فرانسوي
۵ ۱۲۱۰۱۰۱۷ غلاف هندی
۶ ۱۲۱۰۱۰۰۴ سرنگ  تلقيح ۱/۴
۷ ۱۲۱۰۱۰۰۸ سرنگ (تفنگ ) تلقيح ۲ منظوره
۸ ۱۲۱۰۱۰۱۳ سرنگ  تلقيح ۱/۲
۹ ۱۲۱۰۱۰۰۷ پيپت تزريق رحمي
۱۰ ۱۲۱۰۱۰۱۵ کانتینر

photo_2017-01-19_12-35-52-min

سرنگ تلقیح دو منظوره، ۱/۴ و ۱/۲

photo_2017-01-19_13-02-07-min

غلاف تلقیح

کانتینر ۳ لیتری آمریکایی

کانتینر ۳۵ لیتری آمریکایی

نهاده های دامی:


ردیف کد کالا نوع کالا
۱ ۱۲۱۰۶۰۱۳ جرمي سايد پي ۴ ليتري
۲ ۱۲۱۰۶۰۱۶ سوند پستاني
۳ ۱۲۱۰۶۰۱۹ شماره گوش زي تگ سايز متوسط
۴ ۱۲۱۰۶۰۲۶ اسپري يدكي شماره زن
۵ ۱۲۱۰۶۰۲۷ طناب زايمان
۶ ۱۲۱۰۶۰۲۸ سطل شيرخوري باپستانك
۷ ۱۲۱۰۶۰۳۵ سوزن يدكي انبر(پلاك) z  مدل ميرصابري
۸ ۱۲۱۰۶۰۳۸  دماسنج چيني
۹  ۱۲۱۰۶۰۴۰  سطل مدرج پلاستيكي ۱۷ ليتري
۱۰ ۱۲۱۰۶۰۴۳ سرنگ ۱۰  سي سي
۱۱ ۱۲۱۰۶۰۵۵ واشر درب بيدون
۱۲ ۱۲۱۰۶۰۵۰ سطل آلومينيومي
۱۳ ۱۲۱۰۶۰۵۹ پنس زي تگ
۱۴ ۱۲۱۰۶۰۶۲ تروكار گاوي
۱۵ ۱۲۱۰۶۰۶۳ شماره كپل ( متوسط )
۱۶ ۱۲۱۰۶۰۶۸  الكل سفيد ۹۶ %
۱۷ ۱۲۱۰۶۰۶۹ تنتوريد
۱۸  ۱۲۱۰۶۰۷۵ سوزن پنس زي تك 
۱۹ ۱۲۱۰۶۰۸۳  ژل ضدعفونی کننده ۵۰۰سی سی (بدون نیاز به آب) 
۲۰ ۱۲۱۰۶۰۸۴ مایع ضد عفونی کننده ۵۰۰ سی سی (بدون نیاز به آب)
۲۱ ۱۲۱۰۶۰۸۵ مایع ضد عفونی کننده ۱۲۵ سی سی (بدون نیاز به آب)
۲۲ ۱۲۱۰۷۰۰۰ دفاترمديريت گاوداري تك جلدي
۲۳ ۱۲۱۰۷۰۱۴ مايع ظرفشويي -۲۰ ليتري
۲۴ ۱۲۱۰۷۰۱۵ بلو تيت ديپ
۲۵ ۱۲۱۰۷۰۱۶ تيت ديپ
۲۶ ۱۲۱۰۷۰۱۷ توکسین بایندر
۲۷ ۱۲۱۰۷۰۲۷ اسيد مايع
۲۸  ۱۲۱۰۷۰۲۸ تيت گارد
۲۹ ۱۲۱۰۷۰۲۹ سود مايع
۳۰ ۱۲۱۰۷۰۳۰ كتوسيل
۳۱ ۱۲۱۰۷۰۰۷ سود پرک
۳۲ ۱۲۱۰۶۰۰۰ مگنت گاوي
۳۳ ۱۲۱۰۶۰۰۲ شماره گوش زي تگ سايز بزرگ
۳۴ ۱۲۱۰۶۰۰۳  ماژيك زي تگ
۳۵ ۱۲۱۰۶۰۱۵ پيش بند برزنتي
۳۶ ۱۲۱۰۶۰۷۷ كاپشن شلوار مهندسي
۳۷ ۱۲۱۰۶۰۷۸ پيش بند چرمي – ضخيم
۳۸ ۱۲۱۰۶۰۸۰ چكمه يكبار مصرف
۳۹ ۱۲۱۰۶۰۸۷ پيش بند چرمي – نازك
۴۰ ۱۲۱۰۷۰۱۹ دستكش صنعتي
۴۱ ۱۲۱۰۶۰۴۹ چكمه سفيد ساق بلند
۴۲ ۱۲۱۰۶۰۲۰ بادگيرشلوار رنگي

 


لوازم دستگاه شیردوشی:


ردیف کد کالا نوع کالا
۱ ۱۲۱۰۶۰۱۱ شيلنگ كوتاه شيردوش (ميل تيوپ)
۲ ۱۲۱۰۶۰۲۱ بوترميترشير
۳ ۱۲۱۰۶۰۵۱ برس لاينر شور
۴ ۱۲۱۰۶۰۵۲ برس شيلنگ شور
۵ ۱۲۱۰۶۰۵۳ لاينر ميلكر
۶ ۱۲۱۰۶۰۷۹ لاینر اسپاجیاری
۷ ۱۲۱۰۶۰۵۴ طلق كاسه خرچنگي
۸ ۱۲۱۰۶۰۵۷ واشر كاسه خرچنگي
۹ ۱۲۱۰۶۰۶۱ لاينر كوركن

 

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی