رزومه مدیرعامل


رزومه مدیرعامل

saraf2222

نام ونام خانوادگی : فرشید صراف

تحصیلات :   دکترای تخصصی PHD    علوم دامی

 

مسئولیت ها:

  • مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی مشهد (۱۳۸۳-۱۳۸۷)
  • مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی (۱۳۸۷ تا کنون)
  • رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین علوم دامی خراسان(۱۳۹۱-۱۳۹۳)
  • مدیر مسؤل نشریه تخصصی گاوداران تنها نشریه دارای مجوز (۱۳۹۳ تا کنون)
  • رییس هیئت مدیره اتحادیه نظارت و هماهنگی خراسان رضوی ( ۱۳۹۴ تا کنون).
  • عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی( ۱۳۹۷تا کنون).
  • عضو هیئت مدیره شرکت روستا بازار کار آفرینان خراسان رضوي( ۱۳۹۸تا کنون).
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی