درباره ما


درباره ما

  • تأسیس: تیرماه سال۱۳۶۸
  • تعداد اعضاء اولیه : ۲۵ تعاونی در سطح استان خراسان بزرگ
  • پس از تقسیمات كشوری و جدا شدن استان های خراسان شمالی و جنوبی و تشكیل اتحادیه های استانی بحث انتزاع و تفكیك سرمایه بطور جدی در اتحادیه گاوداران خراسان از ابتدای سال ۱۳۸۷ آغاز كه در نتیجه در سال ۱۳۸۹ اتحادیه های استانهای خراسان شمالی و جنوبی از این اتحادیه تفکیک گردید و همچنین پالایش یکسری تعاونیها طبق دستورالعمل سازمان تعاون روستایی طی مراحل مختلف تاکنون صورت پذیرفته است .
  • تعداد کنونی اعضا: ۱۴ شرکت تعاونی
  • دارای ۵ نفر هیأت مدیره و ۲ نفر بازرس
  • با توجه به گستره و نوع فعالیت این اتحادیه از ابتدای سال ۱۳۹۲ به نام اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی تغییر نام پیدا نمود و تنها اتحادیه در سطح استان  با نام “خراسان رضوی” است.
  • اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی اتحادیه نمونه استانی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱و در سالهای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۲ (یکی از منتخبین نهایی کشوری) بوده است و همچنین در سال ۱۳۹۲ منتخب دامپزشکی استان و همچنین مورد تقدیر مجتمع آموزشی شهید هاشمی نژاد و بانک ملت قرار گرفته است .
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی