توزیع واکسن تب برفکی پاییز ۱۳۹۷






توزیع واکسن تب برفکی پاییز ۱۳۹۷

همزمان با آغاز فاز پاییزه واکسیناسیون تب برفکی ،

 

توزیع واکسن تب برفکی از طریق اتحادیه گاوداران انجام می شود.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی