تلقیح مصنوعیکارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی

کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی

در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی زیر نظر اساتید مجرب در حال برگزاری است.


اطلاعات بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی