اخباردکتر جواد اعلمی، به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی منصوب شد

دکتر جواد اعلمی، به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی منصوب شد

دکتر جواد اعلمی، به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی منصوب شد


اطلاعات بیشتر
️ تورم بی سابقه هزینه های تولید در تابستان

️ تورم بی سابقه هزینه های تولید در تابستان

⭕️ تورم بی سابقه هزینه های تولید در تابستان 🔹تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص های قیمت حاکی از این است که تولیدکنندگان در تابستان با بی سابقه ترین رشد فصلی هزینه ها از ابتدای دهه ۹۰ مواجه شده اند. موضوعی که هم اینک آثار آن در تورم مصرف کنندگان در حال نمایان […]


اطلاعات بیشتر
صادرات ایران به کشورهای همسایه ۱۵ درصد کاهش یافته است

صادرات ایران به کشورهای همسایه ۱۵ درصد کاهش یافته است


اطلاعات بیشتر
طرح حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصاد لغو شد

طرح حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصاد لغو شد

♦️ طرح حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصاد لغو شد ♦️این اقدام پس از پیگیری های شبانه روزی نظام صنفی کشاورزی ،تشکلها ،فعالین بخش کشاورزی و رسانه های پر تلاش لغوشد


اطلاعات بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی