💠 امروز پیشنهاد تعطیلی دوهفته‎ای کشور بررسی می‎شود


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=4854

💠 امروز پیشنهاد تعطیلی دوهفته‎ای کشور بررسی می‎شود

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا: در جلسه امروز قرارگاه، پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تعطیلی دو هفته‎ای کشور برای کنترل مؤثر روند شیوع جهش جدید کرونا، مورد بررسی و تصمیم‎گیری قرار می‎گیرد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی