جناب آقای مهندس ناصری مقدم عزیز


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=4475

جناب آقای مهندس ناصری مقدم عزیز

جناب آقای مهندس ناصری مقدم عزیز

با عرض سلام و آرزوی قبولی عبادات
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

حضور جنابعالی در راس مدیریت تعاون روستایی استان  برگ زرینی از دوران سازمان  که به همراه  ارتقا روح تعاون ، انسجام تشکلها و جسارت اقدامات قابل تحسین در بخش کشاورزی و روستایی  در خراسان رضوی بوده است.

لذا قدردانی مدیران  محترم سازمان مرکزی  موید و تاکید وجود مدیر توانمندی  در راس سازمان استان است

سلامتی و موفقیتهای بیشتر استان با مدیریت جنابعالی را از خداوند متعال آرزومندم .
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

صراف

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی