رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=3067

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.

انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.
به گزارش دهقان نیوز، با حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علی کیانی راد به سمت رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی این وزارتخانه منصوب شد.

https://sapp.ir/daamnews
https://www.instagram.com/kdlfu5887
http://telegram.me/kdlfu

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی