چرا برنج گران شد؟

چرا برنج گران شد؟

برنج نیز در کنار بقیه محصولات، گران شده است.


اطلاعات بیشتر
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی منصوب شد.


اطلاعات بیشتر
رییس اسبق تحقیقات کشاورزی مسئولیت جدید گرفت

رییس اسبق تحقیقات کشاورزی مسئولیت جدید گرفت

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی‏، دکتر اسکندر زند منصوب شد.


اطلاعات بیشتر
کلاس آموزشی بازده خوارک مصرفی و اهمیت آن در مدیریت گله گاوهای شیرده

کلاس آموزشی بازده خوارک مصرفی و اهمیت آن در مدیریت گله گاوهای شیرده

کلاس آموزشی جناب آقای دکتر عبدالمنصور طهماسبی موضوع: بازده خوارک مصرفی و اهمیت آن در مدیریت گله گاوهای شیرده. مورخه دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۹


اطلاعات بیشتر
جلسه‌ای درمورخ ۹۸/۰۲/۱۶ جهت بررسی وضعیت نهاده‌های دام و طیور باحضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس اورانی

جلسه‌ای درمورخ ۹۸/۰۲/۱۶ جهت بررسی وضعیت نهاده‌های دام و طیور باحضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس اورانی

جلسه‌ای درمورخ ۹۸/۰۲/۱۶ جهت بررسی وضعیت نهاده‌های دام و طیور باحضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس اورانی،


اطلاعات بیشتر
برگزاری کلاس آموزشی بازده خوراک مصرفی و اهمیت آن در مدیریت گله گاوهای شیرده

برگزاری کلاس آموزشی بازده خوراک مصرفی و اهمیت آن در مدیریت گله گاوهای شیرده

برگزاری کلاس آموزشی بازده خوراک مصرفی و اهمیت آن در مدیریت گله گاوهای شیرده


اطلاعات بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی