کلاس آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام وبررسی مسائل و مشکلات بیمه دام صنعتی استان


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=2981

کلاس آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام وبررسی مسائل و مشکلات بیمه دام صنعتی استان

کلاس آموزشی:

عنوان اول:

راه های پیشگیری و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام

با حضور :جناب آقای دکتر کامران شریفی(دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

عنوان دوم :

بررسی مسائل و مشکلات بیمه دام صنعتی استان

با حضور:مسئولین بیمه محصولات کشاورزی خراسان رضوی

 

زمان:

دوشنبه ۱۲آذر ماه ساعت ۱۸الی ۲۱

مکان:

سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

نشانی:

مشهد،بلوار امامت ،امامت ۱۴،ساختمان اتحاد ،پلاک ۲

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی