کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=1595

کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی

برگزاری کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی

از روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۵ به مدت ۲۰ روز

در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

زیر نظر اساتید مجرب در حال برگزاری است.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی