دوره آموزشی مهارتی تلقیح مصنوعی در گاو شیری


لینک کوتاه : https://kdlfu.ir/?p=6795

دوره آموزشی مهارتی تلقیح مصنوعی در گاو شیری

#آموزشی

🔹دوره آموزشی مهارتی تلقیح مصنوعی در گاو شیری
🔹زمان برگزاری :۱۸اردیبهشت ماه الی ۱ خرداد۱۴۰۱
🔹مدت دوره: ۱۱۸ ساعت
🔹ویژه کارشناسان دامپروری استان خراسان رضوی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی