رزومه اتحادیه


رزومه اتحادیه

معرفی :

این اتحادیه درتیرماه سال ۱۳۶۸  تأسیس وسپس بتدریج باالحاق سایرشركتهاى تعاونى درسطح استان خراسان بزرگ ، تعداد اعضاء به ۲۵ تعاونی افزایش پیدا كرد. پس از تقسیمات كشوری و جدا شدن استان های خراسان شمالی و جنوبی و تشكیل اتحادیه های استانی بحث انتزاع و تفكیك سرمایه بطور جدی در اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی از ابتدای سال ۱۳۸۷ آغاز كه در نتیجه  اتحادیه های استانهای شمالی و جنوبی از این اتحادیه جدا شدند . اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خرسان رضوی از بدو تأسیس با تلاش فراوان نسبت به تأمین نیازهاى گاوداران از قبیل : تهیه و توزیع خوراك دام تهیه و توزیع مصالح ساختمانى، ماشین آلات كشاوزى و دامدارى ، نهاده هاى تلقیح مصنوعى ، ارائه خدمات فنى و . . .  مبادرت ورزیده است . همچنین در اجراى سیاستهاى دولت خدمتگزار و اهداف خود مبنى بر تأمین خوراك بیش از ۲۵۰ هزار راس دام تحت پوشش صرفا به صورت كنسانتره و به منظور تامین نیازمندیهاى گاوداران به طور مستقیم اتحادیه مبادرت به این امر توسط كارخانه خوراك دام خراسان وابسته به اتحادیه نموده است . با توجه به گستره و نوع فعالیت این اتحادیه از ابتدای سال ۱۳۹۲ به نام اتحادیه گاوداران ودامداران صنعتی خراسان رضوی تغییر نام پیدا نمود تا بتواند توانمندی های خودرا در سایر بخشها برای تولید كنندگان ارائه نماید . اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی اتحادیه نمونه در سال ۱۳۸۹ ، منتخب سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در استان بوده ومنتخب بهداشتی ۱۳۹۲ استان وتنها اتحادیه در سطح استان  با نام “خراسان رضوی” است كه تعاونی های استانهای خراسان شمالی و جنوبی را از خود منتزع نموده است .

 

اهداف:

 • بسترسازی مناسب جهت دریافت وظایف قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی درراستای اجرای اصل۴۴قانون اساسی 
 • افزایش تولید شیرخام گوشت قرمز طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴
 • سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تولید مواد لبنی استان
 • صادرات مواد لبنی، شیرخشك و …
 • صادرات تلیسه ،گاو شیری ، گوساله نر و ماده
 • سرمایه گذاری و مشاركت در تولید و صادرات نهاده های ژنتیكی (جنین و اسپرم منجمد گاوی )
 • همكاری و سرمایه گذاری در طرحها و پژوهشهای استانی و ملی

 

بخشی از فعالیت های اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با توجه به اهداف پیش بینی شده :

اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی از بدو تأسیس با تلاش فراوان نسبت به تأمین نیازهاى گاوداران و دامداران ، از قبیل موارد ذیل ، اهتمام ورزیده است :

 • تهیه و توزیع خوراك دام مورد نیاز گاوداران و اعضاء ،
 • نهاده هاى تلقیح مصنوعى (كانتیر حمل ازت مایع، ازت مایع، اسپرمهاى منجمد گاوى داخلى ووارداتى، غلاف و..)
 • ارائه خدمات فنى ( جیره نویسى، ثبت مشخصات، ركوردگیرى، ارزیابى تیپ گاوهاى شیرى، تعیین اسپرم و مشاوره در امور مدیریت تولید مثل، تغذیه دام، اصلاح نژادو… )
 •  آموزش ، شامل :
 • برگزاری كلاسهای هفته ای ( دوشنبه هر هفته ) ، دوره های مهارت تلقیح مصنوعی ( زیر نظر مركز اصلاح نژاد دام كشور ) ، سمینارها و همایش های فنی و تخصصی

–   چاپ و انتشارات ، شامل :  جزوات ترویجی ( بنام : گاویار ) ، ترجمه و چاپ كتب تخصصی و فصل نامه و بولتن علمی – ترویجی بنام ” گاوداران ” به عنوان اولین و تنها نشریه تخصصی در استان دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  محاسبات قیمت تمام شدهیك لیترشیرخام ویك كیلوگرم گوشت گوساله پروار شده برای گاودار
 • واردات اسپرم و نهاده های ژنتیكی
 • ارائه طرحها و همفكری و همكاری با مسئولین دستگاههای دولتی استانی و كشوری
 •  شركت فعال درنمایشگاه های دام و طیور :‍‍
 • و . . .
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی