مجتبی مزروعیرئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

نگاه دولت تدبیر و امید به حوزه کشاورزی نگاه کاملا تولید محوراست


اطلاعات بیشتر
وظیفه ما کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد تولیدکنندگان است

وظیفه ما کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد تولیدکنندگان است

مراسم تقدیر از تولیدکننده برتر بخش کشاورزی شهرستان جوین با حضور ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، دکترسبحانی فر نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، اعضای شورای اداری و کشاورزان منطقه برگزار شد.


اطلاعات بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی