جهاد کشاورزی خراسان رضویهمایش ملى “راهکارهاى توسعه صادرات محصولات دامى” ٧ مهرماه در مشهد برگزار خواهد شد

همایش ملى “راهکارهاى توسعه صادرات محصولات دامى” ٧ مهرماه در مشهد برگزار خواهد شد

سازمان جهاد کشاورزى خراسان رضوى با همکارى نمایندگى مرکز آموزش بازرگانى استان، همزمان با دوازدهمین نمایشگاه بین المللى دام و طیور، همایش ملى راهکارهاى توسعه صادرات محصولات دامى را به عنوان اولین رویداد از سلسله رویدادهاى کاربردى صادرات بخش کشاورزى در تاریخ ٧ مهرماه با حضور مسئولین و مقامات عالى رتبه کشورى، فعالان صنایع دامى، […]


اطلاعات بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی