ممنوعیت ورود بخش خصوصی به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی لغو شد/ تاکید ساداتی نژاد بر تسریع مردمی سازی فعالیت های بخش کشاورزی


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=6852

ممنوعیت ورود بخش خصوصی به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی لغو شد/ تاکید ساداتی نژاد بر تسریع مردمی سازی فعالیت های بخش کشاورزی

مدیر کل دفتر ارتباطات مردمی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به معاون توسعه بازرگانی نوشت: ضمن کان لم یکن کردن ممنوعیت ورود بخش خصوصی، دستور فرمایید ضمینه لازم برای حضور فعال و مستمر نمایندگان آن معاونت در میز ارتباطات ساختمان های شهید ساجدی (طبقه۸) و شهید آونی (۱۳ طبقه) و پاسخگویی به مراجعات مردمی کما فی السابق فراهم آید.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی