۱۴ مهر‌ روز ملی دامپزشکی گرامی باد.


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=5334

۱۴ مهر‌ روز ملی دامپزشکی گرامی باد.

💠 فرارسیدن چهاردهم مهر ماه ، روز ملی دامپزشکی را به تمامی فرهیختگان ارجمند تبریک عرض کرده.

‏۱۴ مهر‌ روز ملی دامپزشکی گرامی باد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی