بازديد علمى از پرواربندى بره موقوفات گوهرشاد بيگم واقع در منطقه شانديز مشهد


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=3158

بازديد علمى از پرواربندى بره موقوفات گوهرشاد بيگم واقع در منطقه شانديز مشهد

بازديد علمى از پرواربندى بره موقوفات گوهرشاد بيگم واقع در منطقه شانديز مشهد مورخ ٩٨/١٠/٢٧ با حضور جناب آقاى دكتر دلاور و جمعى از فراگيران
اين واحد داراى اراضى زراعى(قريب به ١٢٠ هكتار)يك استخر پرورش ماهى سردابى(از نوع قزل آلا)و يك سالن ١٠٠٠ راسى پرورش دام سبك شامل ٢٥٠ راس بره پروارى كه نژادهاى آن افشارى و كردى(نژاد غالب آن از نوع كردى)ميباشد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی