پانزدهمین نمایشگاه دام و طیورسال ۱۳۹۸


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=3146

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیورسال ۱۳۹۸

بازدید جناب آقای دکتر رفیعی پور ریاست محترم دامپزشکی کشور و جناب آقای مهندس اورانی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان و  از غرفه اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی استان در نمایشگاه بین المللی دام وطیور مشهد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی