رییس اسبق تحقیقات کشاورزی مسئولیت جدید گرفت


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=3064

رییس اسبق تحقیقات کشاورزی مسئولیت جدید گرفت

رییس اسبق تحقیقات کشاورزی مسئولیت جدید گرفت

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی‏، دکتر اسکندر زند منصوب شد.

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی‏، دکتر اسکندر زند منصوب شد.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی منصوب شد.

به گزارش دهقان نیوز، در حکمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی‏، دکتر اسکندر زند به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی منصوب شد.

اسکندر زند پیش از این به مدت پنج سال معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بود.

https://sapp.ir/daamnews
https://www.instagram.com/kdlfu5887
http://telegram.me/kdlfu

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی