مدیر عامل شرکت تعاونی اعتبار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: پرداخت ۴ هزارو ۵۱۳ فقره تسهیلات به اعضاء


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=2744

مدیر عامل شرکت تعاونی اعتبار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: پرداخت ۴ هزارو ۵۱۳ فقره تسهیلات به اعضاء

حسین سعادتی در این خصوص اظهار داشت: مبلغ تسهیلات پرداخت شده ۳۷۱ میلیاردو ۵۰ میلیون ریال و  ۵۲ درصد از این مبلغ  بصورت  وامهای  بلند مدت، به کارکنان این سازمان  پرداخت  شده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات شامل ۱۸۹۶ فقره وام بلند مدت ،  ( ۸۴۵)  فقره وام سپرده گذاری،  (   ۱۳۴۷)  فقره وام کوتاه مدت،  ( ۳۰۷ )فقره وام کارگشایی و ۱۱۸ فقره سایر وامها بوده است.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی