رزومه مدیرعامل


رزومه مدیرعامل

saraf2222

نام ونام خانوادگی : فرشید صراف

تحصیلات : دانشجوی  دکترای تخصصی PHD    علوم دامی

 

مسئولیت ها:

  • مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی مشهد (۱۳۸۳-۱۳۸۷)
  • مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی (۱۳۸۷ تا کنون)
  • رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین علوم دامی خراسان(۱۳۹۱-۱۳۹۳)
  • مدیر مسؤل نشریه تخصصی گاوداران تنها نشریه دارای مجوز (۱۳۹۳ تا کنون)
  • نائب رییس هیئت مدیره اتحادیه نظارت و هماهنگی منطقه شرق ( ۱۳۹۴ تا کنون).
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی